Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawne

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

PDFRozp_Wdrażanie_LSR_ 12.03.2019_tj.pdf

PDFRozp_Wdrażanie_LSR_ 08.10.2019_zm.pdf

PDFRozp_Wdrażanie_LSR_ 02.09.2020_zm.pdf

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.pdf

 

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

PDFInterpretacje ARiMR.pdf

Wersja XML