Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

 

Ogłoszenie nr 1/2017
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia
Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.2.1


ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.2 Wykreowanie nowych działalności gospodarczych przez osoby z grup defaworyzowanych, utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków:
od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 30 maja 2017 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru_1-2017.pdf
 

Procedura oceny i wyboru operacji:

PDFProcedura oceny i wyboru operacji.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji_Podmioty inne niż LGD_zmiana z 3 listopada 2016.pdf
 

Kryteria wyboru projektów (operacji):

PDFKryteria wyboru projektów - projekty dla przedsiębiorców_aktualizacja WZC 13.04.2017.pdf
 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

PDFPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 1-2017_Załącznik nr 1_do Wytycznych.pdf
 

Miejsce udostępnienia dokumentów:
• formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia
- dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl :

 

Dokumenty do pobrania ze strony ARiMR:

(II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 


LGD "Zielony Wierzchołek Śląska"
ul. Staszica 12
42-100 Kłobuck
tel. 34 317-25-30
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 418718
w tym miesiącu: 11293
dzisiaj: 47