Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne

Ogłoszenie o naborze nr 4/2016

Ogłoszenie nr 4/2016

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.2

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o naborze nr 4-2016.pdf


Procedura oceny i wyboru operacji:

PDFProcedura oceny i wyboru operacji innych niż własne-zmiana z 3 listopada 2016.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji_Podmioty inne niż LGD_zmiana z 3 listopada 2016.pdf

 

Kryteria wyboru projektów (operacji):

PDFKryteria wyboru projektów_projekty dla przedsiębiorców.pdf

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

PDFPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 4-2016_Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf
 

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz


LGD "Zielony Wierzchołek Śląska"
ul. Staszica 12
42-100 Kłobuck
tel. 34 317-25-30
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 418730
w tym miesiącu: 11305
dzisiaj: 59