Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021/G

Ogłoszenie nr 1/2021/G

o naborze wniosków o powierzenie grantu

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego:

PROMOCJA TURYSTYCZNA

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja, przedsięwzięcie 1.1.3 Promocja turystyczna

1. Podmioty mogące ubiegać się o powierzenie grantu: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe.

2. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15:30.

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru__1-2021-G.pdf

Kryteria wyboru projektów (projekty grantowe):

PDFKryteria wyboru projektów_Projekty Grantowe.pdf

Formularz wniosku o powierzenie grantu:

PDFFormularz wniosku o powierzenie grantu.pdf
 

DOCXoswiadczenie-doswiadczenie-wzor.docx
DOCporozumienie-o-wspolpracy-partnerskiej.doc
PDFporozumienie-o-wspolpracy-partnerskiej.pdf
DOCXuzasadnienie-zgodnosci-z-kryteriami-wyboru.docx
 

Wzór umowy o powierzenie grantu:

PDFWzór umowy o powierzenie grantu.pdf

Formularze wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania:

PDFFormularze Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji zadania.pdf
 

Regulamin konkursu grantowego:

PDFRegulamin_Konkursu_Grantowego_13.12.2017.pdf
 

Generator wniosków znajduje się pod adresem: 

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=5985bfba88cf095a&&b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wersja XML