Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zebranie Członków

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”  wynikających z aktualizacji LSR.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.
 7. Informacja nt. naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Pytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu LGD

                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                                                                Witold Łacny  

Wersja XML