Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

Ogłoszenie nr 9/2018
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia


Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1


ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony
Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – wykreowanie nowych
działalności gospodarczych, rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój współpracy przedsiębiorstw ze sobą
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
 

Termin składania wniosków:
od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 10 lipca 2018 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru_9-2018.pdf
 

Procedura oceny i wyboru operacji:

PDFProcedura oceny i wyboru operacji_Podmioty inne niż LGD_13.12.2017.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji_Podmioty inne niż LGD_13.12.2017.pdf
 

Kryteria wyboru projektów (operacji):

PDFKryteria wyboru projektow - projekty dla przedsiebiorcow_13.04.2017.pdf
 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

PDFPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 9-2018_Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf
 

Miejsce udostępnienia dokumentów:
• formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia
- dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  http://www.arimr.gov.pl :

 

Dokumenty do pobrania ze strony ARiMR:

(II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

Wersja XML