Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Skład Zarządu od dnia 26.09.2017 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Witold Łacny

Prezes Zarządu

Opatów

społeczny

2.

Elżbieta Wachowska

Wiceprezes Zarządu

Panki

społeczny

3.

Bożena Leszczyńska

Skarbnik

Przystajń

gospodarczy

4.

Marek Prubant

Członek Zarządu

Wręczyca Wielka

gospodarczy

5.

Sylwia Szymańska

Członek Zarządu

Blachownia

publiczny

6.

Bożena Wieloch

Członek Zarządu

Lipie

publiczny

7.

Zbigniew Sosin

Członek Zarządu

Krzepice

społeczny

8.

Jerzy Zakrzewski

Członek Zarządu

Kłobuck

gospodarczy

9.

Robert Matyszczak

Członek Zarządu

Popów

społeczny

10.

Maciej Biernacki

Członek Zarządu

Kłobuck

publiczny

Skład Zarządu od dnia 18.01.2017 roku

L.p. 

IMIĘ I NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA 

GMINA

SEKTOR

1.

Witold Łacny

Prezes Zarządu

Opatów

społeczny

2.

Elżbieta Wachowska

Wiceprezes Zarządu

Panki

publiczny

3.

Anna Kulej

Skarbnik

Blachownia

społeczny

4.

Marek Prubant

Członek Zarządu

Wręczyca Wielka

gospodarczy

5.

Halina Kmieć

Członek Zarządu

Przystajń

społeczny

6.

Bożena Wieloch

Członek Zarządu

Lipie

publiczny

7.

Zbigniew Sosin

Członek Zarządu

Krzepice

społeczny

8.

Jerzy Zakrzewski

Członek Zarządu

Kłobuck

gospodarczy

9.

Robert Matyszczak

Członek Zarządu

Popów

społeczny

10.

Maciej Biernacki

Członek Zarządu

Kłobuck

publiczny

 

___________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

Pobierz:

PDFRegulamin pracy zarządu i uchwała nr 3-2010.pdf

 

Wersja XML