Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018/G

Ogłoszenie nr 4/2018/G

o naborze wniosków o powierzenie grantu

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach projektu grantowego:

 

PODNIESIENIE WIEDZY MIESZKAŃCÓW OBSZARU POPRZEZ DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

 

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR),

cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze,

przedsięwzięcie 2.2.2 Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego.

 

Podmioty mogące ubiegać się o powierzenie grantu: mieszkańcy obszaru LGD.

 

Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

 od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru__4-2018-G.pdf
 

Kryteria wyboru projektów (projekty grantowe):

PDFKryteria wyboru projektów_Projekty Grantowe.pdf
 

Formularz wniosku o powierzenie grantu:

PDFFormularz wniosku o powierzenie grantu.pdf

 

DOCPorozumienie o współpracy partnerskiej.doc
PDFPorozumienie o współpracy partnerskiej.pdf
DOCXOświadczenie-doświadczenie-wzór.docx
DOCXUzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru.docx
 

Wzór umowy o powierzenie grantu:

PDFWzór umowy o powierzenie grantu.pdf
 

Formularze wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania:

PDFFormularze Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji zadania.pdf
 

Regulamin konkursu grantowego:

PDFRegulamin_Konkursu_Grantowego_13.12.2017.pdf
 

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków 4/2018/G:

PDFPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 4-2018-G.pdf
 

Generator wniosków znajduje się pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=3020b6791e09e52f&&b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db

 

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

21.08.2019

– OD DZIŚ PROJEKT GRANTOWY WCHODZI W KOŃCOWY ETAP REALIZACJI!

 

Miło nam poinformować, że w dniu 21 sierpnia 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Śląskiego na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - tytuł operacji: „Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” poprzez działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego”

 

Operacja zostanie zrealizowana dzięki pomocy otrzymanej

z Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Brak opisu obrazka

JPEGTablica inform.-GRANT 4-2020.jpeg
 

Wersja XML