Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

Ogłoszenie nr 2/2018/G

o naborze wniosków o powierzenie grantu

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach projektu grantowego:

 

PROMOCJA OBSZARU LGD POPRZEZ PRODUKTY LOKALNE

 

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR),

cel szczegółowy 1.4 Rozwój lokalnych, tradycyjnych produktów żywnościowych, w tym współpracy rolników ze sobą (grupy producenckie); rozwój rolnictwa ekologicznego i drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego; innowacyjne wykorzystanie gruntów rolnych,

przedsięwzięcie 1.4.2 Promocja obszaru LGD poprzez produkty lokalne.

 

Podmioty mogące ubiegać się o powierzenie grantu: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe.

 

Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

 od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru__2-2018-G.pdf
 

Kryteria wyboru projektów (projekty grantowe):

PDFKryteria wyboru projektów_Projekty Grantowe.pdf
 

Formularz wniosku o powierzenie grantu:

PDFFormularz wniosku o powierzenie grantu.pdf

 

DOCPorozumienie o współpracy partnerskiej.doc
PDFPorozumienie o współpracy partnerskiej.pdf
DOCXOświadczenie-doświadczenie-wzór.docx
DOCXUzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru.docx
 

Wzór umowy o powierzenie grantu:

PDFWzór umowy o powierzenie grantu.pdf
 

Formularze wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania:

PDFFormularze Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji zadania.pdf
 

Regulamin konkursu grantowego:

PDFRegulamin_Konkursu_Grantowego_13.12.2017.pdf
 

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków 2/2018/G:


PDFPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 2-2018-G.pdf
 

Generator wniosków znajduje się pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=81e4140ff8b03571&&b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db

 

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.


LGD "Zielony Wierzchołek Śląska"
ul. Staszica 12
42-100 Kłobuck
tel. 34 317-25-30
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 418707
w tym miesiącu: 11282
dzisiaj: 36