Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

Ogłoszenie nr 1/2018/G

o naborze wniosków o powierzenie grantu

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego:

 

PROMOCJA TURYSTYCZNA

 

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania

„Zielony Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR),

cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kulturowej – rozbudowa bazy i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

np. szlaków rowerowych i edukacyjnych, rozwój rozpoznawalnych produktów turystycznych; skuteczna promocja,

przedsięwzięcie 1.1.3 Promocja turystyczna

 

Podmioty mogące ubiegać się o powierzenie grantu:

osoby fizyczne, organizacje pozarządowe.

 

Termin składania wniosków o powierzenie grantu: 

od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 11 kwietnia 2018 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie Naboru__1-2018-G.pdf
 

Kryteria wyboru projektów (projekty grantowe):

PDFKryteria wyboru projektów_Projekty Grantowe.pdf
 

Formularz wniosku o powierzenie grantu:

PDFFormularz wniosku o powierzenie grantu.pdf

 

DOCPorozumienie o współpracy partnerskiej.doc
PDFPorozumienie o współpracy partnerskiej.pdf

DOCXOświadczenie-doświadczenie-wzór.docx
DOCXUzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru.docx
 

Wzór umowy o powierzenie grantu:

PDFWzór umowy o powierzenie grantu.pdf
 

Formularze wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania:

PDFFormularze Wniosku o rozliczenie grantu i Sprawozdania z realizacji zadania.pdf
 

Regulamin konkursu grantowego:

PDFRegulamin_Konkursu_Grantowego_13.12.2017.pdf
 

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków 1/2018/G:

PDFPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 1-2018-G.pdf
 

Generator wniosków znajduje się pod adresem: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=f59f3970efd68214&&b=5c2396dc3bcf0af74f70bc21fdf7a4db

 

 

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w biurze LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 12 oraz pod numerem telefonu 34 317 25 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

 

 

Wersja XML