Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki naborów

 • Wyniki naborów: 5/2018, 6/2018 i 7/2018

  Rada LGD na posiedzeniu w dniu 30.08.2018 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (nabór nr 5/2018), 2.1.3 Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego (nabór nr 6/2018), 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej (nabór nr 7/2018).
  Data publikacji: 06-09-2018 13:42
 • Wyniki naborów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 16.08.2018 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 8/2018 (grupy defaworyzowane) oraz 9/2018.
  Data publikacji: 21-08-2018 23:15
 • Informacje dla Grantobiorców

  Brak opisu obrazka
  Rada LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” na posiedzeniu w dniu 28.05.2018 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o powierzenie grantu w ramach naborów nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G.
  Data publikacji: 01-06-2018 10:54
 • Informacje dla Wnioskodawców

  Brak opisu obrazka
  Rada LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" na posiedzeniu w dniu 10.07.2017 rok oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017.
  Data publikacji: 17-07-2017 12:11
 • Wyniki naborów

  Brak opisu obrazka
  Rada LGD na posiedzeniu w dniu 28.06.2017 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie przedsięwzięcia: 1.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (nabór nr 5/2017), 2.1.3 Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego (nabór nr 6/6017), 2.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej (nabór nr 7/2017).
  Data publikacji: 05-07-2017 14:10
 • Wyniki naborów

  Brak opisu obrazka
  Rada LGD na posiedzeniu w dniu 01.02.2017 r. oceniła i wybrała do finansowania wnioski o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016 i 4/2016.
  Data publikacji: 07-02-2017 17:09
Wersja XML